29.1.2020

Usko ilman töitä on kuollut. Lahjaksi olemme saaneet, lahjaksi antakaa!

Tulen sytytys kynttilästä toiseen

Muokattu viimeksi 17.2.2020

Uskon kynttilä syttyy Pyhästä Hengestä eläväksi ja palavaksi vain toisella kynttilällä, jossa on jo Pyhän Hengen tuli. Jos on vain kuolleen uskon lamppu, jossa ei ole Pyhän Hengen öljyä palavana, on kuin Jeesuksen vertauksen ”tyhmä neitsyt”.

 

Ensinhän ihmiselle tulee tulla synnintunto: Epäusko, väärä vanhurskaus, maailman rakkaus, tekemättä jättämiset, pahat ajatukset, sanat ja teot, viha, katkeruus, himoitseminen, ahneus, vilppi, tottelemattomuus, laiskuus, tyytymättömyys vaikka on paljon saanut Jumalalta hyvää, kiittämättömyys jne. Luetteloa voisi jatkaa, Pyhä Henki voi kirkastaa lain saarnalla ja ennen kaikkea evankeliumin paisteessa sekä pienet että suuret synnit kirkkaasti. Silloin ihminen tarvitsee anteeksiantamusta.

 

 Lahjaksi, joka on jo saanut syntinsä anteeksi, voi jakaa lahjaksi syntien anteeksiantamusta Pyhän Hengen tulen voimalla sitä kaipaaville. Tässä on vastaanottava usko, joka tarttuu evankeliumiin, halu uskoa ja kun on saanut synninpäästön omalle kohdalleen, siitä jää todistus Jumalan seurakuntaan, että sielu kelpasi Jumalalle, kun ihminen siirtyy ajasta iäisyyteen. 

 

Vaikka on kuullut kaikkien syntienanteeksiantamuksen evankeliumin, ei sen kuuleminen mitään auta, jos ei sitä usko, eikä ihminen omasta järjestään ja voimastaan voikaan uskoa. Kun ei ole jaksanut uskoa, ei se johda Hengen hedelmiinkään ja oikeisiin tekoihin ja syntielämän hylkäämiseen. Tässä on käsitelty aihetta tarkemmin. Armoneuvojen noudattaminen auttaa uskomaan.Tällaisia tekoja tarvitaan, ettei usko jäisi kuolleeksi: Tarvitsee etsiä ja löytää Jeesuksen omat, Jumalan seurakunta, että voi löytää Kristuksen. Ja Jeesuksen omilta, joltakin uskovalta tulee saada kuulla evankeliumi, jonka ydin on syntien päästö Jeesuksen valtuuttamana Pyhän Hengen voimasta. Tässä Jumala Pyhän Hengen kautta lahjoittaa uskon ja vastaa rauhalla omaan tuntoon. Jos kuuntelet nettiseuroja esim. https://www.nettiseurat.info/  ja saarnassa luvataan, että nettiradion kuuntelijakin saa uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi tai kun ollaan seuroissa saarnaavat samoin, Jumalan Pyhä Henki voi vaikuttaa sen, että ihminen uskoo tämän ja se tulee kyllä ilmi eikä se jää salaa uskomiseksi. Ja se johtaa siihen, että ottaa yhteyttä näin uskoviin ja tarvittaessa pyytää synninpäästön evankeliumia henkilökohtaisestikin ja tulee suun tunnustus uskosta.  

Itselläni on kokemus, että epäuskosta tehdessä parannusta ja kun syntejä on kertynyt tunnolle ja uskon vahvistukseksi, tarvitsee pyytää omalle kohdalle evankeliumia, kun kaikille yleisesti julistetusta synninpäästöstä ei jaksa uskoa vapaaksi. Pyhä Henki voi kehottaa pyytämään henkilökohtaista synninpäästöä ja kun kilvoituksen matkaa tulee, tunnustamaan nimeltäänkin syntejä. On oltava kuuliainen Jumalan äänelle omassa tunnossa ja tehtävä mitä se kehottaa. Jumala antaa voimaa pyytämiseen, rippiin ja muutenkin asioiden korjaamiseen. Tällöin ne eivät tapahdu omasta voimasta, vaan Pyhän Hengen kehotuksesta ja voimasta, eikä ne tule omiksi ansioiksi ja teoiksi.
Olla kuuliainen Jumalan äänelle, eikä pimentyneen järjen, turmeluksen, pahan maailman ja paholaisen äänelle.
 Vaikka kaikki synnit olisi julistettukin anteeksi, tulee uutta syntiä, jos sen jälkeen ei tottele mitä Pyhä Henki kirkastaa tarkemmin ja kehottaa tekemään. Nämä liittyvät uskon ja hyvän omantunnon pitämiseen, ettei joutuisi uskossa haaksirikkoon, mahdollisesti eriseuraan ja uudelleen epäuskoiseksi maailmaan.


Siis jos erityisiä nimellisiä syntejä painaa, joiden yli ei jaksa uskoa, haluaa tunnustaa ne rippi-isälle tai äidille, tuoda valkeuteen kaltaisenaan ei parempana eikä huonompana uskon esteeksi tulleet asiat ja kun rippi-isä/äiti julistaa synninpäästön omatunto saa täyden rauhan. Jos rippi-isällä/äidillä on raskaita, samannimisiä syntejä hoitamattomana tunnolla kuin ripittäytyjällä, ei Pyhä Henki vastaa rauhalla ja ilolla tuntoon. Jumala osoittaa ja johdattaa sellaisen luotetun, jonka uskon asiat ovat kunnossa, että kun häneltä pyytää evankeliumia omalle kohdalleen ja hän saarnaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä Pyhän Hengen voimalla, niin Jumala antaa voiman uskoa ja vastaa rauhalla ja ilolla omaan tuntoon. Minkä Jeesus, Jumalan poika näin tekee vapaaksi, hän todella pääsee vapaaksi. Ei tarvitse mennä tekojen ja ripin kierteeseen, vaan yksinkertaisesti lapsen lailla, jos ei pääse vapaaksi, saa (ei vaadittuna, mutta kylläkin sisäisestä pakosta) turvautua edellä annettuihin armoneuvoihin, jotka nekin kuuluvat evankeliumiin. Seuroissa ja uskovien yhteydestä saa voimaa uskomiseen, raamattu ja muu Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitettu sana todistaa ja vahvistaa uskon asioista, virret ja hartaat laulut ylentävät mieltä, ehtoollinen on uskon vahvistukseksi, voi rukoilla apua Jumalalta jne. Seuraa elämän vanhurskaus, haluaa luopua synneistä ja taistella niitä vastaan, sopii lähimmäisiäkin ja esivaltaa vastaan tehtyjä rikkeitä ja korjaa muutenkin asioita.
Näin elävän uskon saanut lähtee seuraamaan Jeesusta ja Hänen omiaan, opissa, elämässä ja kärsimisessä, tulee seuroihin missä uskonveljet ja -sisaret kokoontuvat. Hyvä ruokahalu Jumala sanan kuuloon on terveen merkki.
Vanhan testamentin aikana, uhrattiin eri nimisille synneille eri eläimiä ja uhritoimituksia ja uskottiin lupaukseen Kristuksesta ja uuden testamentin aikana riittää yksi uhri Jeesus Kristus syntien sovitukseksi.  

Jer. 23:29  Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka vuoren murentaa?
Jesaja 6:6-7 Niin lensi yksi serafiimeista minun tyköni, jolla oli kädessä tulinen hiili, jonka hän otti hohtimilla alttarilta, Ja rupesi minun suuhuni, ja sanoi: katso, tällä olen minä ruvennut huuliisi, että sinun pahat tekosi otettaisiin sinulta pois, ja sinun rikoksesi olisi sovitettu.
Mal. 2:7  Sillä papin huulet pitää opin kätkemän, että lakia hänen suustansa kysyttäisiin; sillä hän on Herran Seebaotin enkeli.
 
LÄHETYSTYÖ: Elävän Pyhässä Hengessä julistetun evankeliumin kulku vuosituhansien aikana, Jumalan palvelijat, ihmiset välittäjinä.
4 Ja minä näin, ja katso, siellä tuli rajutuuli pohjan puolesta, suuren pilven kanssa, täynnä tulta (Pyhässä Hengessä saarnatulla Jumalan sanalla), niin että se kuumotti kaikki ympäriinsä, ja tulen keskeltä oli se sangen kirkas.
5 Ja siinä keskellä oli niin kuin neljä eläintä, ja tämä oli heidän muotonsa: he olivat ihmisen muotoiset (ihmiset, Jumalan palvelijat evankeliumin julistajina).
6 Ja kullakin heillä oli neljät kasvot, ja kullakin neljä siipeä .
7 Ja heidän säärensä seisoivat oikeana, mutta heidän pöytäjalkansa olivat niin kuin härän sorkat, ja paistoivat niin kuin kiiltävä vaski.
(Jumalan sanan valkeuden, apostolien, profeettojen ja Jeesuksen ilmoituksen päällä tukevasti, jalkojen päällä)
8 Ja ihmisen kädet (evankeliumin käsivarsi) olivat heidän siipiensä (Jumalan lähettämiä) alla, heidän neljällä tahollansa, sillä heillä oli neljät kasvot ja neljä siipeä.
9 Ja heidän siipensä olivat yhdistetyt toinen toiseensa; ja kuin he kävivät, ei he erinneet toinen toisestansa (yhdenkaltainen oppi, usko ja henki); vaan kuhunka he menivät he kohdastansa eteenpäin.
10 Ja niiden neljän kasvot oikealla puolella olivat niin kuin ihmisen kasvot (Jeesus ihmisenä maan päällä) ja jalopeuran kasvot (uskovaisten veristen vainojen ajat); mutta vasemmalla puolella olivat niillä neljällä kasvot, niin kuin härän kasvot (vanhan testamentin uhrijumalanpalvelus), ja kotkan kasvot (lähetystyö pakanoille maailman ääriin).
11 Ja niin olivat heidän kasvonsa; mutta heidän siipensä olivat erotetut ylhäältä, niin että kaksi siipeä löi juuri yhteen (kiitos ja ylistys), ja kahdella siivellä peittivät he ruumiinsa (syntien poispaneminen, rippi).
12 Kuhunka he menivät, niin he menivät kohdastansa; ja menivät sinne, kuhunka henki ajoi, ja ei erinneet täydessänsä toinen toisestansa.

Edellä suluissa tulkintaa, osuuko oikeaan! Yhdenkaltaisessa uskossa ja opissa, yhdessä hengessä yhteydessä muihin uskonveljiin ja -sisariin Jumalan lähettäminä, jakamattomassa Kristuksen ruumiissa, Hänen seurakunnassaan.

Usko ilman töitä on kuollut

Ei niin että usko yhdessä tekojen kanssa pelastaisi, vaan että elävän uskon hedelmänä tulee Jumalalle kelpaavia tekoja, jotka osoittavat, että ihmisen usko ei ole kuollut. Ei myöskään niin, että ihmisten omien tekojen kautta kuollut usko tulisi eläväksi. Ihminen ei voi omasta järjestään ja voimastaan uskoa eikä tehdä niitä tekoja, jotka Jumalalle kelpaavat. Ihmisen on annettava Jumalan tehdä se työ itsessään, että ihminen syntyy uudesti, ellei ole säilynyt lapsuuden uskossa, ja alkaa Pyhän Hengen vaikuttamalla rakkaudella tehdä hedelminä oikeita tekoja ja jättää tekemättä mikä ei ole oikeaa. Kun Pyhän Hengen omaava uskova julistaa synnit anteeksi lähimmäiselle, hän näin kuin tietämättään ruokkii hengellisesti nälkäistä, juottaa hengellisesti janoista, vaatettaa Kristuksen vanhurskauden vaatteella syntialastoman, parantaa syntisairaan, vapauttaa syntien vankina ja orjuudessa olevan, ottaa Jumalan huoneeseen, Isän kotiin. Maan päällä olevan Jumalan valtakunnan kautta (1. taivas) mennään iankaikkiseen autuuteen (2. taivas). Myös ajallisessa hädässä ja ongelmissa, uskova toimii itsensä ja lähimmäisten parhaaksi kortena keossa. Uuden osan sisällisen ihmisen puolesta uudestisyntynyt uskova ei tee syntiä, mutta vanhan osan synnin ruumiin puolelta ihminen on syntiin taipuvainen ajalliseen kuolemaansa saakka.

Poimintoja raamatusta vuoden 1776 käännöksestä pääasiassa, muutama sana muutettu nykysuomeksi.
Joh. 6:29  Jeesus vastasi ja sanoi heille: se on Jumalan työ, että te uskotte sen päälle, jonka hän lähetti.
Mark. 1:15  Ja sanoi: aika on täytetty, ja Jumalan valtakunta on lähestynyt: tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.
Matt. 7:21  Ei jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra! pidä tuleman taivaan valtakuntaan; mutta joka tekee minun isäni tahdon, joka on taivaissa.
Fil. 2:13  Sillä Jumala vaikuttaa teissä sekä tahdon että toimituksen, hyvän suosionsa jälkeen.
Matt. 18:20  Sillä kussa kaksi taikka kolme tulevat kokoon minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.
Luuk. 17:21  Ei myös heidän pidä sanoman: katso tässä, katso siellä; sillä katso, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.
Matt. 28:20  Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Aamen!
Ilm. 22:17  Ja henki ja morsian sanovat: tule. Ja joka kuulee, se sanokoon: tule. Joka janoaa, se tulkoon, ja joka tahtoo, se ottakoon elämän vettä lahjaksi.
Luuk. 24:47  Ja saarnattaman hänen nimeensä parannusta ja syntien anteeksiantamusta kaikissa kansoissa, ruveten Jerusalemista.
Joh. 1:12-13  Mutta niille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskovat hänen nimensä päälle, jotka ei verestä eikä lihan tahdosta ei myös miehen tahdosta, mutta Jumalasta syntyneet ovat.
Room. 10:10  Sillä sydämen uskolla me vanhurskaaksi tulemme, ja suun tunnustuksella me autuaaksi tulemme.
Matt. 10:32  Sen tähden jokainen, joka minun tunnustaa ihmisten edessä, sen tunnustan myös minä Isäni edessä, joka on taivaissa.
Jaak. 5:16  Tunnustakaa toinen toisellenne teidän rikoksenne ja rukoilkaa toinen toisenne edestä, että te terveeksi tulisitte. Vanhurskaan rukous voi paljo, koska se totinen on.
Matt. 7:7  Anokaa, niin teille annetaan: etsikää, niin te löydätte: kolkuttakaa, niin teille avataan.
Matt. 6:33  Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, ja niin kaikki nämä teille annetaan.
Matt. 16:19  Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa."
Matt. 24:14  Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.
Luuk. 4:43  Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty".
Matt. 13:19  Kun joku kuulee valtakunnan sanan ja ei ymmärrä, niin tulee pahuus ja tempaa pois sen mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, joka tien oheen oli kylvetty.
Room. 10:14  Mutta kuinka he sitä avuksensa huutavat, jonka päälle ei he uskoneet? Ja kuinka he sen uskovat, josta ei he ole kuulleet? Mutta kuinka he kuulevat ilman saarnaajaa?
Ap. t. 14:27  Mutta kuin he sinne tulivat ja seurakunnan kokosivat, ilmoittivat he, kuinka paljon Jumala oli heidän kanssansa tehnyt ja pakanoille uskon oven avannut.
Ap. t. 15:4  Kuin he tulivat Jerusalemiin, otettiin he vastaan seurakunnalta ja apostoleilta ja vanhimmilta, ja he ilmoittivat, kuinka suuria töitä Jumala heidän kanssansa tehnyt oli.
Room. 10:17  Niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta.
Hepr. 4:12-14  Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, siihen asti kuin se sielun ja hengen erottaa, ja jäsenet ja ytimet, ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari, Ja ei ole yhtään luontokappaletta hänen edessänsä näkymättä, mutta kaikki ovat paljaat ja julki hänen silmiensä edessä, josta me puhumme.
2. Kor. 5:19-20  Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, ja ei lukenut heille heidän syntiänsä, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt.  (1992) Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa.
Hepr. 4:2  Sillä se on meille ilmoitettu niin kuin heillekin; mutta ei heitä sanan kuulo mitään auttanut, koska ei he niitä uskoneet, jotka sen kuulivat.
Gal. 5:22  Mutta Hengen hedelmä on: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus.
Matt. 12:33  Taikka tehkää hyvä puu, niin hänen hedelmänsä tulee hyväksi, taikka tehkää mädännyt puu, niin hänen hedelmänsä tulee mädänneeksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.
Luuk. 6:44  Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästänsä; sillä ei orjantappuroista koota viikunoita, eikä ohdakkeista haeta viinamarjoja.
Joh. 15:5  Minä olen viinapuu, te olette oksat: joka minussa pysyy ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua ette voi mitään tehdä.
1. Kor. 13:3  Ja jos minä kaiken tavarani kuluttaisin köyhäin ravinnoksi, ja jos minä antaisin ruumiini poltettavaksi, ja ei olisi minulla rakkautta, niin ei se olisi minulle mitään hyödyllinen.
Gal. 5:6  Sillä ei Kristuksessa Jeesuksessa ympärileikkaus eikä esinahka mitään kelpaa, vaan usko, joka rakkauden kautta työtä tekee.
Matt. 25:35-36  Sillä minä isosin, ja te ruokitte minun: minä janosin, ja te juotitte minun: minä olin outo, ja te minun huoneeseen otitte: Alasti, ja te vaatetitte minun: sairaana, ja te opitte minua: minä olin vankina, ja te tulitte minun tyköni.
Joh. 4:14  Mutta joka siitä vedestä juo, jonka minä hänelle annan, ei hän janoaa iankaikkisesti; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään.
Joh. 6:35  Jeesus sanoi heille: minä olen elämän leipä: joka tulee minun tyköni, ei hän suinkaan isoa, ja joka uskoo minun päälleni, ei hän koskaan janoaa.
Mark. 2:17  Ja kuin Jeesus sen kuuli, sanoi hän heille: ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat: en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.
Joh. 8:36  Jos siis Poika teidät vapaiksi tekee, niin te totisesti olette vapaat.
Luuk. 15:22-23  Niin sanoi isä palvelijoillensa: tuokaa tänne ne parhaat vaatteet, ja pukekaa hänen yllensä, ja antakaa sormus hänen käteensä, ja kengät hänen jalkoihinsa, Ja tuokaa syötetty vasikka, ja tappakaa se, ja syökäämme ja riemuitkaamme;
Hepr. 13:2  Huoneeseen ottamista älkäät unohtako; sillä sen kautta ovat muutamat tietämättä enkeleitäkin huoneeseensa ottaneet.
2. Kor. 5:1  Sillä me tiedämme, että jos tämän majan meidän maallinen huone puretaan, meillä olevan rakennuksen Jumalalta, huoneen, ei käsillä tehdyn, joka on iankaikkinen taivaissa;
Hepr. 3:4  Sillä jokainen huone on joltakin rakennettu; mutta joka kaikki rakensi, se on Jumala.
Hepr. 3:6  Mutta Kristus niin kuin Poika ylitse huoneensa, jonka huone me olemme, jos me muutoin uskalluksen ja toivon kerskaamisen loppuun asti vahvana pidämme
14 Mitä se auttaa, rakkaat veljeni, jos joku sanoo itsellänsä uskon olevan, ja ei hänellä kuitenkaan ole töitä? Taitaako usko hänen autuaaksi saattaa?
15 Mutta jos veli taikka sisar alasti olisi ja puuttuisi jokapäiväistä ravintoa,
16 Jos joku teistä heille sanoisi: menkää rauhassa, lämmittäkää ja ravitkaa teitänne; ja ette kuitenkaan anna heille mitään ruumiin tarvetta: mitä se heitä auttaisi?
17 Näin myös usko, jos ei hänellä töitä ole, on kuollut itsessänsä.
18 Mutta sanokoon joku: sinulla on usko, ja minulla on työt: osoita minulle sinun uskos sinun töilläsi, niin minäkin tahdon minun uskoni osoittaa minun töilläni.
19 Sinä uskot, että yksi Jumala on, sen sinä oikein teet; perkeleet myös sen uskovat ja vapisevat.
20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman töitä kuollut on?
21 Eikö Aabraham, meidän isämme, töiden kautta vanhurskautetuksi osoitettu, kuin hän poikansa Isaakin alttarille uhrasi?
22 Näetkös, että usko on myös vaikuttanut hänen töissänsä, ja että usko on töissä täydelliseksi tullut?
23 Ja se Raamattu on täytetty, joka sanoo: Aabraham uskoi Jumalan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja hän kutsuttiin Jumalan ystäväksi.
24 Niin te siis näette, että ihminen töistä vanhurskautetuksi osoitetaan ja ei ainoastansa uskosta.
25 Niin myös portto Raahab, eikö hän töiden kautta vanhurskautetuksi nähty, koska hän korjasi ne vakoojat ja toista tietä heidät päästi ulos?
26 Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko on ilman töitä kuollut.

Matt. 13:22  Mutta orjantappurain sekaan kylvetty on se, joka sanan kuulee; ja tämän maailman suru ja rikkauden petos tukahduttaa sanan, ja hän tulee hedelmättömäksi.
Tit. 3:14  Mutta anna myös niidenkin, jotka meidän ovat, oppia hyvissä töissä muiden edellä käymään, kussa niin tarvitaan, ettei hekään hedelmättömät olisi.
2. Piet. 1:8  Sillä koska nämä täydellisesti teissä ovat, niin ei he teitä salli löytää joutilaina eli hedelmättöminä meidän Herran Jesuksen Kristuksen tuntemisessa.
Room. 3:28  Niin me siis sen siksi pidämme, että ihminen tulee vanhurskaaksi uskon kautta, ilman lain töitä.
Room. 4:6 -7 Niin kuin myös David sanoo: autuus on sen ihmisen, jolle Jumala vanhurskauden lukee ilman töitä: Autuaat ovat ne, joidenka vääryydet ovat anteeksi annetut, ja joidenka synnit peitetyt ovat.
4 Lahjat ovat moninaiset, mutta yksi on Henki;
5 Ja virat ovat moninaiset, mutta yksi on Herra.
6 Ja voimat ovat moninaiset, mutta yksi on Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa.
7 Mutta jokaiselle annetaan Hengen ilmoitus hyödytykseksi.
8 Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta puhua viisaudesta, toiselle puhua tiedosta, sen yhden Hengen kautta:
9 Mutta toiselle usko siitä yhdestä Hengestä: toiselle lahjat terveeksi tehdä siinä yhdessä Hengessä:
10 Toiselle voimallisia töitä tehdä, toiselle ennustus, toiselle henget erottaa, toiselle moninaiset kielet, toiselle moninaisten kielten selitys.
11 Mutta nämä kaikki se yksi Henki vaikuttaa, jakaen kullekin omansa niin kuin hän tahtoo.

Joh. 17:8  Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, annoin minä heille; ja he ne ottivat vastaan, ja totisesti tunsivat minun sinusta lähteneen, ja uskoivat, että sinä minun lähetit.
Ap. t. 2:41  Jotka siis mielellänsä hänen sanansa ottivat vastaan, ne kastettiin; ja sinä päivänä lisääntyi lähes kolmetuhatta sielua.
1. Tess. 1:6-7  Ja te olette meitä ja Herra seuraamaan ruvenneet ja olette sanan monessa vaivassa, ilolla Pyhässä Hengessä, ottaneet vastaan,
Niin että te olette tulleet esikuvaksi kaikille uskovaisille Makedoniassa ja Akaijassa.
Joh. 6:63  Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään auta: ne sanat, jotka minä teille puhun, ovat henki ja elämä.
Room. 8:2  Sillä hengen laki, joka eläväksi tekee Kristuksessa Jeesuksessa, on minun synnin ja kuoleman laista vapahtanut.
Room. 12:1  Niin neuvon minä teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, että te antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän toimellinen jumalanpalveluksenne.
2. Kor. 3:6  Joka meitä soveliaiksi tehnyt on Uuden Testamentin virkaa pitämään, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, vaan Henki tekee eläväksi.
Ps. 14:3  Mutta he ovat kaikki poikenneet pois, ja kaikki ovat kelvottomat: ei ole yksikään, joka hyvää tekee, ei ainoakaan.
Saarn. 7:20  Sillä ei yhtään ihmistä ole vanhurskasta maan päällä, joka hyvää tekee ja ei syntiä tee.
Room. 7:19-25  Sillä hyvää, jota minä tahdon, en minä tee, vaan pahaa, jota en minä tahdo, teen minä. Mutta jos minä teen, jota en minä tahdo, niin en minä sitä enää tee, vaan synti, joka minussa asuu. Niin minä löydän itsessäni lain, joka tahtoo hyvää tehdä, että minussa pahuus riippuu kiinni. Sillä minulla on halu Jumalan lakiin, sisällisen ihmisen puolesta; Mutta minä näen toisen lain minun jäsenissäni, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja ottaa minun vangiksi synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen: kuka päästää minun tästä kuoleman ruumiista? Minä kiitän Jumalaa Jesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä itse palvelen nyt mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
Luuk. 6:45  Hyvä ihminen tuottaa edes sydämensä hyvästä tavarasta hyvää, ja paha ihminen sydämensä pahasta tavarasta tuottaa edes pahaa. Sillä sydämen kyllyydestä hänen suunsa puhuu.
Joh. 5:29  Ja pitää tuleman edes ne, jotka hyvää tehneet ovat, elämän ylösnousemiseen, mutta jotka pahaa tehneet ovat, tuomion ylösnousemiseen
Room. 9:11-12  Sillä ennen kuin lapset syntyivätkään ja kuin ei he vielä hyvää eikä pahaa tehneet olleet, että Jumalan aivoitus pitäisi valitsemisen jälkeen seisovainen oleman, ei töiden tähden, vaan kutsujan armosta. Sanottiin hänelle: Suuremman pitää vähempää palveleman.
1. Tess. 5:15  Katsokaat, ettei joku pahaa pahalla kosta, vaan noudattakaa hyvää, sekä keskenänne, että jokaista kohtaan.
Hepr. 5:14  Mutta täydellisten sopii vahva ruoka, joilla ovat tottumisen kautta harjoitetut mielet hyvää ja pahaa erottamaan.
Room. 14:23  Mutta joka siitä epäilee ja kuitenkin syö, se on kadotettu; sillä ei hän syönyt uskossa, mutta kaikki, mikä ei uskosta ole, se on synti.
1. Piet. 3:11  Hän välttäköön pahaa ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja noudattamaan sitä.
3. Joh. 1:11  Minun rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää: joka hyvin tekee, se on Jumalasta; mutta joka pahoin tekee, ei se ole nähnyt Jumalaa.
1. Joh. 3:9  Jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei se syntiä tee; sillä hänen siemenensä pysyy hänessä, ja ei hän taida syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.
1. Joh. 4:7  Te rakkaimmat, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta: ja jokainen, joka rakastaa, se on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
1. Joh. 5:1  Jokainen, joka uskoo, että Jesus on Kristus, hän on Jumalasta syntynyt, ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka synnytti, hän rakastaa myös sitä, joka hänestä syntynyt on.
1. Joh. 5:4  Sillä kaikki, mitä Jumalasta syntynyt on, se voittaa maailman, ja meidän uskomme on se voitto, joka maailman voitti.
1. Joh. 5:18  Me tiedämme, että jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei hän syntiä tee; vaan joka Jumalasta syntynyt on, se varjelee itsensä, ja paha ei rupea häneen.
Kol. 2:13  Ja on teidät hänen kanssansa eläväksi tehnyt, kun te synnissä kuolleet olitte, ja teidän lihanne esinahassa, ja on meille kaikki synnit anteeksi antanut.
Matt. 3:8  Tehkää siis parannuksen soveliaita hedelmiä.
Matt. 7:18  Hyvä puu ei taida häijyjä hedelmiä kasvaa, eikä mädännyt puu hyviä hedelmiä kasvaa.
Jaak. 3:17  Mutta se viisaus, joka ylhäältä on, se on ensiksi tosin puhdas, sitten rauhallinen, siveä, uskova, täynnä laupiutta ja hyviä hedelmiä, eriseuraton ja ulkokullaton.


Kaikki meiltä jää vajavaiseksi, mutta Jeesuksen täydellisyydessä olemme täydelliset.


Matt. 5:48  Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.

Kol. 2:10-13  Ja te olette hänessä täydelliset, joka kaiken herrauden ja esivallan pää on. Jonka kautta te myös ympärileikatut olette sillä ympärileikkauksella, joka käsittä tapahtuu, syntisen ruumiin pois panemisen kautta, lihassa, Kristuksen ympärileikkauksella. Ynnä hänen kanssansa kasteen kautta haudatut, jossa te myös hänen kanssansa olette nousseet ylös uskon kautta, jonka Jumala vaikuttaa, joka hänen kuolleista herättänyt on. Ja on teidät hänen kanssansa eläväksi tehnyt, kuin te synnissä kuolleet olitte, ja teidän lihanne esinahassa, ja on meille kaikki synnit anteeksi antanut.

Ef. 3:20-21  Mutta hänelle, joka kaikki ylenpalttisesti voi tehdä, kaiken senkin ylitse, kuin me rukoilemme taikka ymmärrämme, sen voiman jälkeen, joka meissä vaikuttaa, Hänelle olkoon kunnia seurakunnassa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, kaikkiin aikoihin iankaikkisesta niin iankaikkiseen, aamen!


1 Jos minä ihmisten ja enkelein kielillä puhuisin, ja ei minulla olisi rakkautta, niin minä olisin kuin helisevä vaski tai kilisevä kulkuinen.

2 Ja jos minä profeteerata taitaisin, ja kaikki salaisuudet tietäisin ja kaiken tiedon, ja minulla olis kaikki usko, niin että minä vuoret siirtäisin, ja ei olisi minulla rakkautta, niin en minä mitään olisi.
3 Ja jos minä kaiken tavarani kuluttaisin köyhäin ravinnoksi, ja jos minä antaisin ruumiini poltettaa, ja ei olisi minulla rakkautta, niin ei se olisi minulle mitään hyödyllinen.
4 Rakkaus on kärsivällinen ja laupias. Ei rakkaus kadehdi, ei rakkaus ole tyly, ei hän paisu:
5 Ei hän käytä itsiänsä sopimattomasti, ei omaansa etsi, ei hän vihaan syty, ei hän pahaa ajattele,
6 Ei hän vääryydestä iloitse, mutta hän iloitsee totuudesta:
7 Kaikki hän peittää, kaikki hän uskoo, kaikki hän toivoo, kaikki hän kärsii.
8 Ei rakkaus koskaan väsy; vaikka profetiat lakkaavat, ja kielet vaikenevat, ja tieto katoo.
9 Sillä me ymmärrämme puolittain, ja profeteeraamme puolittain.
10 Mutta kuin täydellinen tulee, sitten vajaa lakkaa.
11 Kuin minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi; mutta sitten kun minä mieheksi tulin, niin minä hylkäsin lapselliset.
12 Sillä nyt me näemme niinkuin peilistä tapauksessa, mutta silloin kasvoista kasvoihin: nyt minä tunnen puolittain, vaan silloin minä tunnen niin kuin minä tuttu olen.
13 Mutta nyt pysyvät usko, toivo, rakkaus, nämät kolme; vaan rakkaus on suurin niistä.

HAKEMISTO