1.11.2019

Puhdistettuna lihan ja hengen saastasta kirkkauteen ja pyhyyteen


Lihan ja hengen saastasta kirkkauteen ja pyhyyteen


2. Kor. 7:1  Että meillä nyt senkaltaiset lupaukset ovat, minun rakkaani, puhdistakaamme siis itsemme kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta, täyttäen pyhyyttä Jumalan pelossa.

2. Kor. 4:6  Että Jumala, joka käski valkeuden pimeydestä paistaa, se paisti tunnon valkeuden meidän sydämissämme Jumalan kirkkaudesta Jeesuksen Kristuksen kasvoissa.

Kun ihminen ottaa vastaan Pyhän Hengen voimasta saarnatun evankeliumin Jeesuksen omilta Jeesuksen nimessä ja veressä, hän tulee kastetuksi Pyhällä Hengellä ja saa epäuskon, väärien hengellisyyksien saastan ja turmeltuneen luontonsa saastan anteeksi ja Pyhä Henki tulee asukkaaksi sydämeen ja lahjoittaa uskon, toivon ja rakkauden ja muut hengen hedelmät. Tällöin ihminen saa "seitsemän Jumalan henkeä" (seitsemän on täydellisyyden luku), kuitenkin yksi Pyhä Henki eri ilmenemismuodoissaan Jumalan elävän seurakunnan yhteydessä, sen lahjoista osalliseksi. Pyhä Henki herättää, kutsuu, kokoaa, valistaa, opettaa, johtaa, lohduttaa ja pyhittää jne. Ja "seitsemän pahaa, saastaista henkeä" lähtevät ihmisestä, kuitenkin yksi Paha Henki eri ilmenemismuodoissaan, ihmiselle avautuu kokonainen viallisuus epäuskon tilasta (mikä ei ole Jumalan lahjoittamasta uskosta, on synti). Tämän jälkeen, syntiä, sitä vastaan taistelusta huolimatta voi tulla, niin lihan kuin hengen saastaa. Uskova menee Jumalan sanan valkeuteen kuluttavaisen tulen tykö toisten Jumalan lasten yhteyteen, ottaa yhteyttä, vaikka puhelimella ja uskoo evankeliumin yhä uudestaan omalle kohdalleen. Ja jos Pyhä Henki kehottaa, ihminen haluaa ja kokee tarvetta, uskova tunnustaa salaisia syntejä salaripissä ja tekee julkisen parannuksen niin laajasti kuin pahennusta on aiheutettu, jos mahdollista. Korjaa asioita muutenkin ihmisten, esivallan ja Jumalan edessä ja taistelee syntejä vastaan. Näin uskova säilyttää puhtauden, Jumalan lahjoittaman pyhyyden ja saastaiset henget eivät tule uudelleen sydämeen. Näin elävässä uskossa ja hyvällä omatunnolla Pyhän Hengen voimasta, ihminen pääsee lopulta täydelliseen kirkkauteen, puhtauteen ja pyhyyteen uudessa kirkastetussa ylösnousemusruumissa enkelien kaltaisena taivaan ikuiseen iloon, onneen ja autuuteen.

Poimintoja Bibliasta 1776, muutama sana muutettu nykykielelle.

Hepr. 9:14  Kuinka paljoa enemmin Kristuksen veri, joka itsensä ilman kaikkea vikaa iankaikkisen hengen kautta Jumalalle uhrannut on, on puhdistava omantuntomme kuolevaisista töistä, elävää Jumalaa palvelemaan?
Hepr. 9:22  Ja lähes kaikki verellä lain jälkeen puhdistetaan, ja paitsi veren vuodatusta ei yhtään anteeksiantamusta tapahdu.
1. Joh. 1:7  Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme, ja Jesuksen Kristuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä.
1. Joh. 1:9-10  Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. Jos me sanomme: emmepä me syntiä tehneet ole, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja ei hänen sanansa ole meissä.
Luuk. 24:47  Ja saarnattaman hänen nimeensä parannusta ja syntien anteeksiantamusta kaikissa kansoissa, ruveten Jerusalemista.
Ap. t. 2:38  Vaan Pietari sanoi heille: tehkää parannus, ja antakoon jokainen itsensä kastaa Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntien anteeksiantamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
Ap. t. 1:5  Sillä Johannes tosin kasti vedellä, mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä, ei monen päivän perästä.
Matt. 12:33  Taikka tehkää hyvä puu, niin hänen hedelmänsä tulee hyväksi, taikka tehkää mädännyt puu, niin hänen hedelmänsä tulee mädänneeksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.
Matt. 23:26  Sinä sokea farisealainen! puhdista ensin juoma-astia ja ruoka-astia sisältä, että myös ulkonainenkin puoli puhtaaksi tulisi.
Joh. 15:5  Minä olen viinipuu, te olette oksat: joka minussa pysyy ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua ette voi mitään tehdä.
Gal. 5:22  Mutta Hengen hedelmä on: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus.
Ilm. 3:1  Ja kirjoita Sardin seurakunnan enkelille: näitä sanoo se, jolla ne seitsemän Jumalan henkeä ja ne seitsemän tähteä ovat: minä tiedän sinun tekosi; sillä sinulla on nimi, että elät ja olet kuollut.
1 Ja myös herätti teidät, kuin te kuolleet olitte ylitsekäymisten ja syntien tähden,
2 Joissa te ennen vaelsitte, tämän maailman juoksun jälkeen ja sen pääruhtinaan, jolla tuulessa valta on, nimittäin sen hengen jälkeen, joka nyt epäuskoisissa lapsissa vaikuttaa,
3 Joiden seassa me myös kaikki ennen meidän lihamme himoissa vaelsimme ja teimme lihan ja toimen tahdon jälkeen, ja me olimme luonnostamme vihan lapset niin kuin muutkin.
4 Mutta Jumala, joka rikas on laupiudesta, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 Ja kuin me vielä synnissä kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen kanssa eläväksi tehnyt, sillä armosta olette te autuaiksi tulleet:
6 Ja on meidät ynnä hänen kanssansa herättänyt, ja istuttanut taivaallisiin menoihin Kristuksessa Jeesuksessa,
7 Että hän tulevaisilla ajoilla ylenpalttisen armonsa rikkauden hyvyydestänsä meidän kohtaamme Kristuksessa Jeesuksessa osoittaisi.
8 Sillä armosta te olette autuaiksi tulleet, uskon kautta, ja ette itse teissänne: Jumalan lahja se on:
9 Ei töistä, ettei yksikään kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviin töihin, joihin Jumala meidät on jo ennen vaeltamaan valmistanut.
11 Sen tähden muistakaa, että te olitte ennen pakanat lihan jälkeen, ja niiltä kutsuttiin esinahaksi, jotka lihan jälkeen ympärileikkaukseksi kutsuttiin, joka käsillä tehdään,
12 Että te siihen aikaan ilman Kristusta olitte muukalaiset Israelin kyläkunnasta, ja vieraat lupauksen Testamentista, ja ei teillä toivoakaan ollut, ja olitte maailmassa ilman Jumalaa;
13 Mutta nyt te Kristuksessa Jesuksessa olette. Jotka ennen taaempana olitte, nyt te Kristuksen veren kautta olette lähelle päässeet;
14 Sillä hän on meidän rauhamme, joka molemmista on yhden tehnyt ja vaiheaidan särkenyt,
15 Että hän lihansa kautta vihan otti pois, nimittäin lain, joka käskyihin päätetty oli; että hän kahdesta yhden uuden ihmisen loisi itsessänsä, ja tekisi rauhan,
16 Ja että hän ne molemmat Jumalan kanssa yhdessä ruumiissa ristin kautta sovittaisi, ja on vihan itse kauttansa kuolettanut,
17 Ja on tullut evankeliumin kautta rauhaa ilmoittamaan teille, jotka taaempana olitte, ja niille, jotka läsnä olivat.
18 Sillä hänen kauttansa me molemmin yhdessä hengessä saamme Isää lähestyä.
19 Niin ettepä te silleen ole vieraat ja muukalaiset, vaan pyhäin kylänmiehet ja Jumalan perhe,
20 Apostolein ja profeettain perustuksen päälle rakennetut, jossa Jeesus Kristus paras kulmakivi on,
21 Jonka päälle kaikki rakennus toinen toiseensa liitetään ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa,
22 Jonka päälle te myös rakennetaan Jumalalle asuinsiaksi Hengessä.

Joel 2:16  Kootkaa kansa, pyhittäkää kokous, kutsukaa yhteen vanhimmat, saattakaa yhteen nuorukaiset ja imeväiset; ylkä lähteköön kammiostansa, ja morsian makuuhuoneestansa.
Ap. t. 26:18  Heidän silmiänsä avaamaan ja heitä pimeydestä valkeuteen kääntämään, että he eriäisivät saatanan vallasta Jumalan tykö, saamaan syntien anteeksiantamista ja perimistä ynnä niiden kanssa, jotka pyhitetään uskon kautta minun päälleni.
1. Tess. 5:23  Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teitä kokonansa, että koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tulemisessa nuhteettomana pidettäisiin.
Hepr. 9:13-14  Sillä jos härkien ja kauristen veri ja hiehon tuhka, priiskoitettu saastaisten päälle, pyhittää lihalliseen puhtauteen, kuinka paljoa enemmin Kristuksen veri, joka itsensä ilman kaikkea vikaa iankaikkisen hengen kautta Jumalalle uhrannut on, on puhdistava omantuntomme kuolevaisista töistä, elävää Jumalaa palvelemaan?
1. Piet. 1:2  Isän Jumalan aivoituksen jälkeen Hengen pyhittämisen kautta, kuuliaisuuteen ja Jeesuksen Kristuksen veren priiskottamiseen: armo ja rauha lisääntyköön teille!
Kol. 3:12-13  Niin pukekaa siis teitänne niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, sydämellisellä laupiudella, ystävyydellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja pitkämielisyydellä. Ja kärsikää toinen toistanne ja anteeksi antakaa toinen toisellenne, jos jollakin on kannetta toista vastaan; niin kuin myös Kristus teille on anteeksi antanut, niin myös tekin tehkää.
1. Piet. 1:15  Vaan sen jälkeen, joka teitä kutsunut on, ja on pyhä, olkaa te myös pyhät kaikissa teidän menoissanne.
1. Piet. 1:16  Sillä kirjoitettu on: teidän pitää pyhät oleman, sillä minä olen pyhä.
2. Piet. 1:21  Sillä ei yksikään profetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes; vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet, vaikutetut Pyhältä Hengeltä.

1 Sen tähden myös me, että meillä on näin suuri todistusten joukko meidän ympärillämme, niin pankaamme pois kaikki kuorma ja synti, joka aina meihin tarttuu ja hitaaksi tekee, ja juoskaamme kärsivällisyyden kautta siinä kilvoituksessa, joka meidän eteemme pantu on,
2 Ja katsokaamme uskon alkajan ja päättäjän Jeesuksen päälle, joka, vaikka hän olisi kyllä taitanut iloita, kärsi ristiä, ei totellut pilkkaa, ja nyt istuu oikealla kädellä Jumalan istuimella.
3 Niin muistakaa häntä, joka senkaltaisen vastahakoisuuden on syntisiltä itse vastaansa kärsinyt, ettette väsy teidän mielessänne ja lakkaa.
4 Sillä ette ole vielä hamaan vereen asti kilvoitellen syntiä vastaan olleet,
5 Ja te olette jo unohtaneet sen manauksen, joka teille niin kuin lapsille puhuu: minun poikani, älä katso ylen Herran kuritusta, ja älä näänny, koska häneltä rangaistaan,
6 Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän myös rankaisee; mutta jokaista poikaa hän pieksää, jonka hän korjaa.
7 Jos te kurituksen kärsitte, niin Jumala taritsee itsensä teille niin kuin lapsillensa; sillä kuka on se poika, jota ei isä kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliset olleet, niin te olette äpärät ja ette lapset.
9 Ja kuin meillä ovat lihalliset isät olleet kurittajana, niin me olemme niitä kavahtaneet: eikö meidän siis paljoa enemmin pidä hengelliselle Isälle alamaiset oleman, että me eläisimme?
10 Sillä ne tosin ovat meitä kurittaneet harvoina päivinä luulonsa jälkeen; mutta tämä meidän tarpeeksemme, että me hänen pyhyytensä saisimme.
11 Mutta koska kaikkinainen rangaistus käsissä on, niin ei se näy meille iloksi, vaan murheeksi; mutta sitten antaa hän rauhallisen vanhurskauden hedelmän niille, jotka siinä harjoitetut ovat.
12 Sen tähden ojentakaa vaipuneet kätenne ja väsyneet polvenne,
13 Ja astukaa vilpittömät askeleet jaloillanne, ettei joku kompastuisi niin kuin ontuva, vaan paljoa enemmin terveeksi tulisi.
14 Noudattakaa rauhaa kaikkein kanssa ja pyhyyttä, paitsi jota ei yksikään saa Herraa nähdä,
15 Ja ottakaat vaari, ettei joku Jumalan armosta tulisi pois, ettei joskus kasvaisi joku karvas juuri jotakuta vastahakoisuutta tekemään ja monta sen kautta tulisi saastutetuksi;
16 Ettei joku olisi huorintekijä eli jumalaton niin kuin Eesau, joka yhden atrian tähden myi pois esikoisuutensa oikeuden.
17 Sillä te tiedätte, että kuin hän sitten tahtoi periä siunausta, tuli hän hyljätyksi; sillä ei hän löytänyt yhtään parannuksen sijaa, vaikka hän sitä kyyneleillä etsi.
18 Sillä ette ole käyneet sen vuoren tykö, johon ei ruveta saa, ja joka tulesta paloi, ette myös käyneet siihen synkeyteen ja pimeyteen, ja sen hirmuisen ilman tykö,
19 Sen pasuunan kajauksen ja sanojen äänen tykö, josta ne, jotka sen kuulivat, rukoilivat, ettei se sana pitänyt heille sanottaman.
20 Sillä ei he voineet kärsiä niitä, mitkä siinä sanottiin, ja jos joku peto siihen vuoreen sattui, niin se piti kivitettämän eli nuolella ammuttaman lävitse.
21 Niin hirmuinen sen näky oli, että Mooseskin sanoi: minä olen hämmästyksissä ja vapisen.
22 Vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö, ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, ja monen tuhannen enkelien joukon tykö,
23 Yhteisen kokouksen ja esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaissa kirjoitetut ovat, ja Jumalan, kaikkein tuomarin tykö ja täydellisten vanhurskasten henkien tykö,
24 Ja uuden testamentin välimiehen Jeesuksen tykö, ja priiskotusveren tykö, joka parempia puhuu kuin Aabelin veri.
25 Katsokaa, ettette häntä kiellä pois, joka puhuu; sillä jos ei ne paeta saaneet, jotka kielsivät sen, joka maan päällä käskyn antoi, paljoa vähemmin me, jos me sitä pyydämme karttaa, joka taivaasta puhuu,
26 Jonka ääni silloin maata järisytti; mutta nyt hän lupaa ja sanoo: vielä minä nytkin kerran tahdon järisyttää, en ainoastansa maata, mutta myös taivasta.
27 Mutta kuin hän sanoo: vielä kerran, tahtoo hän osoittaa, että järiseväiset pitää muutettaman niin kuin ne, jotka rakennetut ovat, että järisemättömät pysyisivät.
28 Sen tähden saamme me sen valtakunnan, joka ei järistä taida, meillä on armo, jonka kautta me Jumalaa palvelemme, hänen mielensä nouteeksi, siveydellä ja pelolla
29 Sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.

20 Mutta jos minä Jumalan sormella perkeleitä ajan ulos, niin tosin on Jumalan valtakunta teidän tykönne tullut.
21 Kuin väkevä haarniskoitu kotonsa varjelee, niin hänen omansa ovat rauhassa.
22 Mutta kuin häntä väkevämpi tulee ja voittaa hänen, niin hän ottaa pois kaikki hänen sota-aseensa, joihin hän turvasi, ja jakaa hänen saaliinsa,
23 Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan ja joka ei minun kanssani kokoa hän hajottaa.
24 Kuin rietas henki lähtee ihmisestä, niin hän vaeltaa karkeita paikkoja, ja etsii lepoa; ja kuin ei hän löydä, niin hän sanoo: minä palajan minun huoneeseeni, josta minä läksin.
25 Ja kuin hän tulee, löytää hän sen luudilla lakaistuksi ja kaunistetuksi.
26 Silloin hän menee ja ottaa kanssansa seitsemän muuta häntä pahempaa henkeä, ja kuin he sinne tulevat, asuvat he siellä: ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset.


Ilm. 22:11  Joka paha on, se olkoon vielä paha, ja joka saastainen on, se tulkoon vielä saastaiseksi; mutta joka vanhurskas on, se tulkoon vielä hurskaaksi, ja joka pyhä on, se tulkoon vielä pyhäksi.
Jaak. 1:21  Sen tähden pankaa pois kaikkinainen saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ja ottakaa sana siveydellä vastaan, joka teissä istutettu on ja voi teidän sielunne autuaaksi saattaa.
Kol. 3:5-6  Niin kuolettakaa sen tähden teidän jäsenenne, jotka maan päällä ovat, huoruus, saastaisuus, häpeällinen himo, rietas halaus ja ahneus, joka on epäjumalan palvelus. Joidenka tähden Jumalan viha epäuskoisten lasten päälle tulee.
Luuk. 11:36  Sen tähden, jos koko sinun ruumiisi on valaistu, ja ei ole siinä yhtään pimeää paikkaa, niin se tulee kokonansa valaistuksi, koska valkeus niin kuin kirkkaalla leimauksella sinun valaisee.
Joh. 12:28  Isä, kirkasta sinun nimesi. Niin ääni tuli taivaasta ja sanoi: minä olen sen kirkastanut, ja tahdon vielä nyt kirkastaa.
Joh. 17:4  Minä kirkastin sinun maan päällä: minä täytin sen työn, jonka minulle annoit tehdäkseni.
Joh. 17:10  Ja kaikki minun omani ovat sinun ja sinun omasi ovat minun ja minä olen kirkastettu heissä.
2. Kor. 3:7  Mutta jos sillä viralla, joka kirjaimen kautta kuolettaa ja kiviin kuvattu oli, oli senkaltainen lupaus, niin ettei Israelin lapset taitaneet katsoa Mooseksen kasvoihin, hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin katoaa:
2. Kor. 3:8  Miksi ei siis paljoa enemmin sillä viralla, joka hengen antaa, pitäisi kirkkaus oleman?
2. Kor. 3:18  Mutta me kaikki avoimilla kasvoilla Herran kirkkautta katselemme, niin kuin peilissä, ja me muutetaan siihen kuvaan kirkkaudesta niin kirkkauteen niin kuin Herran Hengestä.
2. Kor. 4:4  Joissa tämän maailman jumala on uskottomien taidot sokaissut, ettei evankeliumin paiste heille pitäisi Kristuksen kirkkaudesta valistaman, joka on Jumalan kuva.
Fil. 3:21  Joka meidän heikon ruumiimme kirkastaa, että se hänen kirkkaan ruumiinsa kaltainen olisi, sillä voimalla, jolla hän myös voi kaikki itsellensä alamaiseksi tehdä.
Hepr. 1:3  Joka, että hän on hänen kunniansa kirkkaus ja hänen olemuksensa juurikuva, ja kantaa kaikki voimansa sanalla, ja on itse kauttansa meidän syntiemme puhdistuksen tehnyt, ja istunut majesteetin oikealla puolella korkeuksissa:
Ilm. 21:23  Ja ei se kaupunki tarvitse aurinkoa eikä kuuta hänessä valistamaan; sillä Jumalan kirkkaus valistaa hänessä, ja hänen valkeutensa on Karitsa.
Ilm. 22:16  Minä Jeesus lähetin minun enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Davidin juuri ja suku, se kirkas kointähti.
Ef. 6:12  Sillä ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat, pahoja henkiä vastaan taivaan alla.
1. Joh. 4:3  Ja jokainen henki, joka ei tunnusta Jesusta Kristusta lihaan tulleeksi, ei se ole Jumalasta: ja se on antikristuksen henki, josta te kuulitte, että hän on tuleva, ja on jo parhaallansa maailmassa.

1 Veljet, minun sydämeni halu ja rukous on Jumalan tykö Israelin edestä, että he autuaaksi tulisivat.
2 Sillä minä annan heille todistuksen, että heillä on kiivaus Jumalan puoleen, mutta ei taidon jälkeen.
3 Sillä ei he ymmärrä Jumalan vanhurskautta, vaan pyytävät omaa vanhurskauttansa vahvistaa, eikä ole Jumalan vanhurskaudelle kuuliaiset:
4 Sillä Kristus on lain loppu, jokaiselle uskovaiselle vanhurskaudeksi.
5 Sillä Mooses kirjoittaa siitä vanhurskaudesta, joka laista on, että kuka ihminen ne tekee, hänen pitää niissä elämän.
6 Mutta se vanhurskaus, joka uskosta on, sanoo näin: älä sano sydämessäsi: kuka tahtoo astua ylös taivaaseen? se on Kristusta tänne tuoda alas.
7 Eli kuka tahtoo astua alas syvyyteen: se on: Kristusta kuolleista jälleen tuoda?
8 Vaan mitä hän sanoo? Se sana on juuri sinun tykönäsi, nimittäin sinun suussasi ja sydämessäsi. Tämä on se sana uskosta, jota me saarnaamme.
9 Sillä, jos sinä suullasi tunnustat Herran Jesuksen ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä tulet autuaaksi;
10 Sillä sydämen uskolla me vanhurskaaksi tulemme, ja suun tunnustuksella me autuaaksi tulemme.
11 Sillä Raamattu sanoo: jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä häpeään tuleman.
12 Ei ole yhtään erotusta juutalaisen ja kreikkalaisen välillä; sillä yksi on kaikkein Herra, rikas kaikkein kohtaan, jotka häntä rukoilevat.
13 Sillä jokainen, joka Herran nimeä avuksensa huutaa, tulee autuaaksi.
14 Mutta kuinka he sitä avuksensa huutavat, jonka päälle ei he uskoneet? Ja kuinka he sen uskovat, josta ei he ole kuulleet? Mutta kuinka he kuulevat ilman saarnaajaa?
15 Ja kuinka he saarnaavat, ellei heitä lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on: oi kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka rauhaa julistavat, niiden, jotka hyvää julistavat.
16 Mutta ei he ole kaikki evankeliumille kuuliaiset; sillä Jesaja sanoo: Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?
17 Niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta.
18 Mutta minä sanon: eikö he sitä ole kuulleet? Heidän äänensä tosin on lähtenyt kaikkeen maailmaan ja heidän sanansa maailman ääriin.
19 Vaan minä sanon: eikös Israel tietänyt? Ensimmäinen Mooses sanoo: minä tahdon teitä yllyttää kateuteen sen kansan kautta, joka ei minun kansani ole, ja tyhmän kansan kautta tahdon minä teitä härsytellä.
20 Mutta Jesaja on rohkea ja sanoo: minä olen niiltä löydetty, jotka ei minua etsineet, ja olen niille ilmaantunut, jotka ei minua kysyneet.
21 Mutta Israelille hän sanoo: koko päivän olen minä käteni ojentanut tottelemattomalle ja vastahakoiselle kansalle.

Seurakunta, Jeesuksen omat ovat Kristuksen ruumis ja liha, joihin Jeesus on tullut ja on omiensa kanssa maailman loppuun asti. Siis emme voi saada syntejä anteeksi suoraan taivaasta ylhäältä korkeudesta emmekä alhaalta syvyydestä tuoden Kristusta, emmekä syvän synnin tunnon perusteella, emmekä rukouskammioista.

1 Te rakkaimmat! älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaat henget, josko he Jumalasta ovat; sillä monta väärää profeettaa ovat tulleet maailmaan.
2 Sillä te tuntekaa Jumalan Henki, että jokainen henki, joka tunnustaa Jesuksen Kristuksen lihaan tulleen, se on Jumalasta,
3 Ja jokainen henki, joka ei tunnusta Jesusta Kristusta lihaan tulleeksi, ei se ole Jumalasta: ja se on antikristuksen henki, josta te kuulitte, että hän on tuleva, ja on jo parhaallansa maailmassa. Sana, Jumalan poika, tuli lihaksi. Tänäkin päivänä Sana on lihaan tulleena Kristuksen ruumiissa, Jumalan seurakunnassa, jossa Jeesus omiensa kanssa antaa syntejä anteeksi Pyhän Hengen kautta maailman loppuun asti.
4 Lapsukaiseni, te olette Jumalasta ja olette heidät voittaneet; sillä se, joka teissä on, hän on suurempi kuin se, joka maailmassa on.
5 He ovat maailmasta, sen tähden he puhuvat maailmasta ja maailma kuulee heitä.
6 Me olemme Jumalasta: ja joka Jumalan tuntee, hän kuulee meitä; joka ei Jumalasta ole, ei hän kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.
7 Te rakkaimmat, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta: ja jokainen, joka rakastaa, se on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8 Joka ei rakasta, ei hän tunne Jumalaa; sillä Jumala on rakkaus.
9 Sen kautta ilmestyi Jumalan rakkaus meidän kohtaamme, että Jumala lähetti ainoan Poikansa maailmaan, että me hänen kauttansa eläisimme.
10 Siinä on rakkaus, ei että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa sovinnoksi meidän syntiemme edestä.
11 Te rakkaimmat, jos Jumala meitä niin rakasti, niin meidän pitää myös toinen toistamme rakastaman.
12 Ei ole yksikään Jumalaa koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on täydellinen meissä.
13 Siitä me tunnemme, että me pysymme hänessä ja hän meissä, ja että hän antoi meille Hengestänsä.
14 Ja me näimme ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.
15 Jokainen, joka tunnustaa Jesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä pysyy Jumala ja hän Jumalassa.
16 Ja me tunsimme ja uskoimme sen rakkauden, jolla Jumala meitä rakastaa. Jumala on rakkaus, ja joka rakkaudessa pysyy, hän pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä.
17 Siinä täytetään rakkaus meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä niin kuin hän on, niin olemme me myös tässä maailmassa.
18 Ei pelko ole rakkaudessa, vaan täydellinen rakkaus ajaa pois pelon, sillä pelolla on vaiva; mutta joka pelkää, ei hän ole täydellinen rakkaudessa.
19 Me rakastamme häntä; sillä hän rakasti meitä ensin.
20 Jos joku sanoo: minä rakastan Jumalaa, ja vihaa veljeänsä, se on valehtelija; sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän näkee, kuinka hän taitaa Jumalaa rakastaa, jota ei hän näe?
21 Ja tämä käsky on meillä häneltä: joka Jumalaa rakastaa, hänen pitää myös veljeänsä rakastaman.

21 Sillä silloin pitää suuren vaivan oleman, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta niin tähän asti, ei myös tule.
22 Ja ellei ne päivät olisi lyhennetyt, niin ei yksikään liha tulisi autuaaksi; mutta valittujen tähden pitää ne päivät lyhennettämän.
23 Silloin jos joku teille sanoisi: katso, tässä on Kristus taikka siellä! älkää uskoko.
24 Sillä väärät Kristukset ja väärät profeetat nousevat, ja tekevät suuria ihmeitä ja merkkejä: niin että myös, jos taitaisi tapahtua, valitutkin eksytettäisiin.
25 Katso, minä olen teille sen ennen sanonut.
26 Jos he siis teille sanovat: katso, hän on korvessa! niin älkää menkö ulos; katso, hän on kammiossa! älkää uskoko.
27 Sillä niin kuin pitkäisen tuli leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on myös Ihmisen Pojan tulemus.
28 Sillä kussa raato on, siihen kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta sen ajan vaivan jälkeen aurinko pimenee, ja kuu ei anna valoansa, ja tähden putoavat taivaasta, ja taivaan voimat pitää liikutettaman.
30 Ja silloin näkyy Ihmisen Pojan merkki taivaassa, ja silloin kaikki sukukunnat maassa parkuvat ja saavat nähdä Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvissä suurella voimalla ja kunnialla.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suurella pasuunan äänellä, ja he kokoavat hänen valittunsa neljästä tuulesta, yhdestä taivasten äärestä niin toiseen.
32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kuin sen oksa on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte suven läsnä olevan:
33 Niin myös te, kuin te näette nämä kaikki, tietäkää, että se on läsnä, oven edessä.
34 Totisesti sanon minä teille: ei suinkaan tämän sukukunnan pidä hukkuman ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat.
35 Taivas ja maa pitää hukkuman, mutta minun sanani ei pidä suinkaan hukkaantuman.
36 Vaan siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kenkään, ei taivaan enkelitkään, vaan minun Isäni yksinänsä.
37 Mutta niin kuin Nooan ajat olivat, niin pitää myös Ihmisen Pojan tulemus oleman.
38 Sillä niin kuin he niinä päivinä vedenpaisumisen edellä olivat, söivät ja joivat, naivat ja huolivat, hamaan siihen päivään asti, jona Nooa arkkiin sisälle meni,
39 Ja ei tietäneet ennen kuin vedenpaisumus tuli, ja otti pois kaikki: niin pitää myös Ihmisen Pojan tulemus oleman.
40 Silloin on kaksi kedolla: yksi otetaan ylös, ja toinen jätetään.
41 Kaksi jauhavat myllyssä: yksi otetaan ylös, ja toinen jätetään.
42 Valvokaa siis; sillä ette tiedä, millä hetkellä teidän Herranne on tuleva.
43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäis, millä hetkellä varas on tuleva, kaiketi hän valvoisi, eikä sallisi kaivaa huonettansa.
44 Sen tähden olkaa te myös valmiit; sillä millä hetkellä ette luulekaan, tulee Ihmisen Poika.
45 Kuka siis on uskollinen ja toimellinen palvelija, jonka Herra pani perheensä päälle, antamaan heille ruokaa ajallansa?
46 Autuas on se palvelija, jonka Herra löytää niin tehneeksi, kuin hän tulee.
47 Totisesti sanon minä teille: hän panee hänen kaiken hyvyytensä päälle.
48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessänsä: minun Herrani viipyy tulemasta;
49 Ja rupeaa pieksämään leipäveljiänsä, niin myös syömään ja juomaan juomarien kanssa:
50 Niin sen palvelijan Herra tulee sinä päivänä, jona ei hän luulekaan, ja sillä hetkellä, jolla ei hän tiedä.
51 Ja hän erottaa hänen, ja antaa hänelle osan ulkokullattuin kanssa: siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys.

Ps. 12:1  Davidin Psalmi, esilaulajalle, kahdeksalla kielellä. Auta, Herra; sillä pyhät ovat vähentyneet, ja uskolliset ovat harvat ihmisten lasten seassa.
Jer. 42:2  Ja sanoivat profeetta Jeremialle: annas meidän rukouksemme tulla kuulluksi sinun edessäsi, ja rukoile meidän edestämme Herraa Jumalaasi kaikista näistä jätetyistä; sillä meitä on harvat monesta jääneet, niin kuin sinä itse meidät näet silmilläsi:
Matt. 7:14  Ja se portti on ahdas, ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat, jotka sen löytävät.
Matt. 20:16  Niin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Sillä monta ovat kutsutut, mutta harvat valitut.
1. Piet. 2:9  Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa kutsunut on, jotka ette ennen kansa olleet, mutta nyt olette Jumalan kansa: jotka ette ennen armossa olleet, mutta nyt te armossa olette.
Joh. 15:16  Ette minua valinneet, vaan minä valitsin teidät, ja sääsin teidät, että te menisitte hedelmää tekemään ja teidän hedelmänne pysyisi: että mitä te anotte Isältä minun nimeeni, sen hän antaa teille.
Room. 9:11-12  Sillä ennen kuin lapset syntyivätkään ja kuin ei he vielä hyvää eikä pahaa tehneet olleet, että Jumalan aivoitus pitäisi valitsemisen jälkeen seisovainen oleman, ei töiden tähden, vaan kutsujan armosta. Sanottiin hänelle: suuremman pitää vähempää palveleman.
Room. 11:5  Niin ovat jääneet tälläkin ajalla armon valitsemisen jälkeen.
1. Piet. 2:6  Sen tähden on myös raamatussa: katso, minä panen Siioniin valitun kalliin kulmakiven: joka uskoo hänen päällensä, ei hän suinkaan tule häpeään.

HAKEMISTO